Kursansvariga och föreläsare

Maria Bühler
leg psykolog, specialist i neuropsykologi

Maria har lång erfarenhet av att jobba med barn och unga, främst när det gäller neuropsykiatriska utredningar. Maria jobbar även med handledning till personal i olika verksamheter och har egen mottagning där hon tar emot familjer med npf för samtal. Maria är medförfattare till böckerna ”Lågaffektivt bemötande” (2017) och ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” (2018). Maria har skrivit boken ”Flickor med autism och adhd” (2020) som ingår som kurslitteratur i denna kurs.

Katarina A Sörngård
leg psykolog, specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling, leg psykoterapeut

Katarina har arbetat kliniskt under 30 år inom hjärnskaderehabilitering, psykiatri och under de senaste 10 åren på egen mottagning i Stockholm. Under sin tid inom psykiatrin tog hon initiativet till Stockholms första PTP-program med utbildning i neuropsykologisk utredningsmetodik. En utbildning hon utvecklat vidare och fortfarande erbjuder både regionalt och nationellt. Katarina har särskilt fördjupat sig i utredning och behandling av den neuropsykiatriska patientgruppen och skrivit böckerna ADHD-hjälpen, för ett liv i balans och Autismhandboken, strategier för ökad livskvalitet. Katarina tar i dag emot klienter för ett brett utbud av behandlingsinsatser, träffar anhöriga och handleder såväl psykologer som andra yrkeskategorier. Sedan många år utbildar hon psykologer på både grund- och specialistnivå. Katarina är sekreterare i riksstyrelsen för Sveriges Neuropsykologers förening, SNPF.

Barry Karlsson 
leg psykolog, specialist i neuropsykologi

Barry Karlsson är specialist i neuropsykologi och har arbetat kliniskt i drygt 30 år inom neurologisk rehabilitering, psykiatri och habilitering med kunskapsutveckling om kognitiva förändringar vid åldrande och bemötande vid problemskapande beteende. Numera är han är doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet där hans forskning har fokus på affektiv minneslagring.

Anna Sjölund
beteendevetare

Anna Sjölund är beteendevetare och handledare och arbetar med handledning och utbildning. Hon är utbildad i tydliggörande pedagogik direkt vid Division TEACCH och har skrivit många användarvänliga böcker. Hon arbetade tidigare som handledare och ombudsman för vuxna med autism inom Autism- och Aspergerförbundet. 2014 vann hon utmärkelsen ”Årets pusselbit” för sitt arbete med att sprida autismspecifik kompetens.

Katja Klein 
leg psykolog

Katja Klein är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet från förskola, grundskola, grundsärskola och med mottagande till grundsärskola och verksam i Göteborgs Stad. Katja är också aktiv inom ett yrkesnätverk för psykologer som arbetar med mottagande till grund- och gymnasiesärskola inom Psykologförbundet. Nätverket driver bla kvalitetsfrågor inom områdena kunskap och kunskapsspridning om funktionsnedsättningen intellektuell funktionsnedsättning, psykologutredningar av intellektuell funktionsnedsättning och mottagande till grund- och gymnasiesärskolan.

Anna Planting-Gyllenbåga (PG)

En ordkonstnär som rimmar om livet med autism och ADHD – även när livet inte rimmar.

Skrivit tre böcker och är ute och föreläser om min vardag. Vill skapa bättre förutsättningar för att personer med NPF ska få mer förståelse och acceptans!