Våra föreläsare berättar om kursen

Katja Klein, föreläsare

11 maj, 2021|

Katja Klein, föreläsare Vad kommer din föreläsning fokusera på?En fördjupning av vad intellektuell funktionsnedsättning är dvs hur kognitiva och adaptiva funktioner ser ut på funktionsnivå och vad det innebär i vardagen [...]

Maria Bühler, föreläsare och kursansvarig

27 april, 2021|

Maria Bühler, föreläsare och kursansvarig Vad kommer din föreläsning fokusera på? Jag kommer ha flera olika föreläsningar, bland annat om hur adhd ser ut på funktionsnivå (hur adhd yttrar sig i [...]

Katarina A Sörngård, föreläsare och kursansvarig

7 april, 2021|

Katarina A Sörngård, föreläsare och kursansvarig Vad kommer dina föreläsningar fokusera på? Jag kommer ha flera föreläsningar under utbildningen. Till exempel kommer jag djupdyka i autismspektrumtillstånd för att skapa en förståelse för [...]

Barry Karlsson, föreläsare dag 1 samt examinator

18 mars, 2021|

Barry Karlsson, föreläsare dag 1 samt examinator Vad kommer din föreläsning fokusera på? Ett indirekt honnörsord i min föreläsning är neuropsykoterapi. Tematiskt handlar föreläsningen om djupdykningar i neurovetenskaplig kunskap om minne, [...]