Föreläsning om Tydliggörande pedagogik med Anna Planting
Gyllenbåga och Anna Sjölund

Vår föreläsning ger perspektiv inifrån och utifrån på tydliggörande pedagogik. Att leva med autism är som att leva i direktsändning utan pausknapp. Ord och avsikter man i stunden inte kan få grepp om behöver förklaras både på förhand och göras begripliga i stunden. Att kunna använda sig av tydliggörande
pedagogik både inför och under möten är angeläget för alla som möter personer med autism. I vår föreläsning får du veta mer om hur möten och kommunikation kan upplevas för den som har autism, du får också veta mer om bakgrunden till arbetssättet inom tydliggörande pedagogik samt praktiska exempel på hur arbetssättet kan användas i praktiken.

Anna Planting Gyllenbåga
Mitt namn är Anna PG – låt mig berätta vem jag är
Jag leker med orden – jag kallas för ordkonstnär
Jag skriver och pratar – med vanliga och rimmade ord
Mitt mål här i livet – är att bli hörd på denna jord
Lever livet med ADHD – och som en ”vanlig” autist
Vet inte vad som hände – jag skulle ju bli artist
Men jag har massa energi – och en hög med kreativitet Som jag använder – när jag berättar min livserfarenhet

Anna Sjölund är beteendevetare och handledare och är utbildad i Tydliggörande pedagogik direkt vid Division TEACCH. Hon har skrivit ett flertal böcker om tydliggörande pedagogik tillsammans med andra.