Katja Klein, föreläsare

  1. Vad kommer din föreläsning fokusera på?En fördjupning av vad intellektuell funktionsnedsättning är dvs hur kognitiva och adaptiva funktioner ser ut på funktionsnivå och vad det innebär i vardagen vid olika grader av IF t ex för skolgång, vänskaps- och kärleksrelationer, föräldraförmåga. Hur skiljer man en lindrig intellektuell funktionsnedsättning från en medelsvår, medelsvår från en svår Intellektuell funktionsnedsättning? Hur kan jag se och uppmärksamma en intellektuell funktionsnedsättning hos någon som är nyanländ eller har annan kulturell bakgrund? Hur kan en intellektuell funktionsnedsättning förstås utifrån olika psykologiska teorier och med kognitions-, utvecklings- och neuropsykologin som bas? Hur ser orsakerna till en intellektuell funktionsnedsättning ser ut. Hur man kan anpassa utredningssituationen och ge diagnosinformation vid intellektuell funktionsnedsättning kommer också att behandlas.
  2. Vilka psykologer (i vilka verksamheter) kommer ha nytta av din föreläsning?Alla.
  3. Hur kan man använda det du ska föreläsa om i den kliniska vardagen som psykolog?Människor med intellektuell funktionsnedsättning har en högre grad av psykisk ohälsa och andra svårigheter i sin vardag, vilket innebär att de kommer att söka mer vård av oss och hänvisas till oss för utredning i alla åldrar och i olika verksamheter. För att patienterna ska kunna få ett så bra bemötande och vård som möjligt är det av vikt att ha en gedigen förståelse för problematiken. På ett flertal psykologprogram och andra kurser avhandlas intellektuell funktionsnedsättning mycket litet och översiktligt.
  4. Varför tycker du att psykologer ska gå på vår kurs?Det finns mycket få kurser med delmoment och litteratur anpassat efter svenska förhållanden om intellektuell funktionsnedsättning för psykologer. Vår kurs ger en bra grund att stå på när du i ditt arbete möter patienter med intellektuell funktionsnedsättning i psykologutredningar och psykologsamtal.