Maria Bühler, föreläsare och kursansvarig

  1. Vad kommer din föreläsning fokusera på?

Jag kommer ha flera olika föreläsningar, bland annat om hur adhd ser ut på funktionsnivå (hur adhd yttrar sig i vardagen), om flickor med autism och adhd och hur vi kan jobba med föräldrastödjande insatser i familjer som lever med npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Jag kommer även prata en del om de många elever med npf som har problematisk skolfrånvaro, och hur vi kan anpassa insatser utifrån deras behov för att hjälpa dom till en fungerande skolgång.

  1. Vilka psykologer (i vilka verksamheter) kommer ha nytta av din föreläsning?

Alla psykologer som möter individer med npf kommer ha nytta av mina föreläsningsdelar. Kanske särskilt de psykologer som vill lära sig mer om hur man blir bättre på att upptäcka flickor med misstänkt npf och de psykologer som jobbar mycket med familjer med npf.

  1. Hur kan man använda det du ska föreläsa om i den kliniska vardagen som psykolog?

Jag hoppas man som psykolog för verktyg för att bättre kunna sortera mellan psykiatriska tillstånd som ångest, depression och npf just i gruppen flickor och även känner sig bättre rustad att anpassa sina olika insatser utifrån kunskap om vad familjer som lever med npf behöver. Om man möter elever med problematisk skolfrånvaro hoppas och tror jag att man får redskap för att kunna bidra som psykolog i det ofta svåra arbetet att få eleven tillbaka till undervisning.

  1. Varför tycker du att psykologer ska gå på vår kurs?

Som en av kursledarna är jag väldigt stolt över den uppställning föreläsare vi har lyckats få fram. Vår kurs spänner från det senaste inom den neurovetenskapliga forskningen, över den kliniska praktiken till inifrånperspektivet som vi får med genom att ha författaren/poeten Anna PG med. Det gör vår kurs unik och jag tror verkligen att psykologer får användbar kunskap som de kommer kunna omsätta i sitt arbete oavsett var man som psykolog arbetar. Om man är nyfiken på hur det är att leva med autism/adhd och eller IF och vill bli bättre på att möta individer med dessa funktionsnedsättningar tycker jag man ska gå vår kurs.