Katarina A Sörngård, föreläsare och kursansvarig

  1. Vad kommer dina föreläsningar fokusera på?

Jag kommer ha flera föreläsningar under utbildningen. Till exempel kommer jag djupdyka i autismspektrumtillstånd för att skapa en förståelse för hur funktionsnedsättningen kommer till uttryck och varför. Har man bara en ytförståelse av autism kan det te sig obegripligt och det blir svårt att leva sig in i hur individen upplever sin värld.

Många efterfrågar hur man kan anpassa behandlingsupplägg till personer med neuropsykiatriska diagnoser. Det är ett mycket angeläget område. Det behövs både kunskap om hur man kan hjälpa personer med funktionsnedsättningar att komma till sin rätt och må bra och kunskap om hur man kan anpassa evidensbaserade metoder för till exempel ångestsyndrom till personer med neuropsykiatriska tillstånd. Tyvärr är evidensläget lågt, men vi menar att det finns goda skäl att anta att anpassade upplägg fungerar även för denna grupp, men då måste man förstå hur man kan göra. Jag kommer bland annat belysa individualiserade upplägg.

  1. Vilka psykologer (i vilka verksamheter) kommer ha nytta av din föreläsning?

Alla psykologer som möter personer med neuropsykiatriska tillstånd i sin yrkesutövning vare sig det gäller utredning, behandling eller andra interventioner. Psykologer inom skola, psykiatri, rättspsykiatri och primärvård har mycket att hämta.

  1. Hur kan man använda det du ska föreläsa om i den kliniska vardagen som psykolog?

Min förhoppning är att man ska känna sig stärkt att våga ta sig an patienter med neuropsykiatriska diagnoser. Med kunskaper har man goda förutsättningar att ta fram både anpassade gruppbehandlingar och individanpassade behandlingsupplägg. För den här gruppen räcker det inte att använda generella metoder, det är viktigt att man både har kunskapen och modet att vara kreativ och nyskapande.  Vi måste gemensamt anstränga oss att utveckla lämpliga metoder för den här gruppen. Det har länge varit eftersatt men intresset ökar.

  1. Varför tycker du att psykologer ska gå på vår kurs?

Jag vill stärka psykologer att använda sin kompetens och våga utforska ny mark. När evidensläget är lågt vill jag att man ändå ska våga använda sitt kliniska omdöme och göra vad man kan. Vår kurs är framtagen för att ge just den kunskap man behöver för att utifrån evidensbaserad praktik utveckla och anpassa sina metoder, inte bara på forskningsnivå utan även i den kliniska vardagen.