OBS! Nya datum för denna kurs.

På grund av rådande pandemiläge har vi beslutat att senarelägga denna kurs. Nya kursdatum är 30/9-1/10 25-26/10 25-26/11 14/1 2022.(examination)
Kursen kommer att erbjudas digitalt om behov av detta kvarstår till hösten 2021.

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.”

SÖREN KIERKEGAARD

Kurs

Välkommen till specialistkurs i neurovetenskaplig teori och anpassningar av behandling, utredning och interventioner vid NPF. Kursen kommer att ges hösten 2021 och det går bra att redan nu anmäla sig. För mer information om kursinnehåll, föreläsare osv, se respektive flikar.